26.října 2023
48. Sjezd českých patologů
a
26. Sjezd České společnosti histologických laborantů
26. až 28. října 2023
35 přednášejících
Interhotel Zlín, Česká republika
vítejte

Milé kolegyně,
milí kolegové

je pro nás velkou ctí Vás jménem organizačního výboru pozvat do Zlína na 48. Sjezd českých patologů a 26. Sjezd České společnosti histologických laborantů.

Akce bude probíhat v prostorách Interhotelu Zlín na náměstí Práce ve Zlíně.

Odborný cíl sjezdu je doškolovací. Sjezd bude společnou akcí SČP a ČSHL.

Těšíme se na setkání s Vámi ve východní části republiky a věříme, že si i přes sváteční datum uděláte čas a strávíme spolu nejen vzdělávací, ale i společenské povinnosti.

Za organizační výbor
MUDr. Dagmar Dolinská
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín

motivace

Proč se zúčastnit konference

Přednášející

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Nulla pulvinar eleifend sem.

Zážitek, nové informace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Nulla pulvinar eleifend sem.

Kooperace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Nulla pulvinar eleifend sem.

Moderní zázemí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Nulla pulvinar eleifend sem.

Noví lidé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Nulla pulvinar eleifend sem.

Kredity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Nulla pulvinar eleifend sem.

program

PROGRAM 48. Sjezdu českých patologů
Lékaři • Den 01

  26.října 2023

 • Den 02

  27.října 2023

 • Den 03

  28.října 2023

13:00-13:45
Program

Registrace- Coffee Break

občerstvení

13:50-14:00
Program

Zahájení

Ing. Jan Hrdý
předseda představenstva KNTB a.s.

MUDr. Olga Sehnalová MBA
náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví

14:00-15:30
Program

Gynekopatologie - prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Testování mikrosatelitové instability u nádorů ženského genitálu
Pavel Dundr

UTROSCT: (ne)známá entita mezi nádory děložního těla
Michaela Kendall Bártů, Miroslava Flídrová

Problémy v diferenciální diagnostice low a high grade serózních karcinomů ovaria
Kristýna Němejcová

Molekulárně biologická diagnostika molární gravidity – zkušenosti z našeho pracoviště
Nikola Hájková

15:30-16:00
Program

Coffee Break

občerstvení

16:00-17:30
Program

Patologie CNS prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

Prionové nemoci v ČR: 20 let zkušeností NRL pro diagnostiku lidských prionových nemocí
Radoslav Matěj

Obraz demyelinizace v neuropatologické bioptické praxi
Markéta Hermanová

Neuroendokrinné tumory adenohypofýzy (PitNETy/Adenómy)
Boris Rychlý

Co lze najít na pleně - praktická diagnostika nádorů mozkových plen
Jiří Soukup

Nádory CNS dětí - nový pohled
Josef Zámečník

NGS a methylační profilování v diagnostice pediatrických nádorů CNS
Miroslav Koblížek

17:30-18:00
Program

Coffee Break

občerstvení

18:00-19:00
Program

Pneumopatologie prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Praktické aspekty diagnostiky a subtypizace malobuněčného neuroendokrinního karcinomu plic
Radoslav Matěj

Diferenciální diagnóza granulomatózních lézí v plicích
Helena Hornychová

Vybrané případy některých vzácnějších IPP
Tomáš Tichý

Neobvyklý případ postižení plicního intersticia: Kazuistika s poučením
Patricie Delongová

19:00-19:30
Program

Varia MUDr. Patrik Flodr, Ph.D.

Změny ve 3. vydání Bethesda klasifikace tyreoidálních cytologií
Jaroslava Dušková

Amyloidosis, state-of-the-art
Patrik Flodr

19:30-19:45
Program

Histolog Scanner – revoluce v peroperační diagnostice

Cédric Trabucatti, SamanTree Medical SA

20:00-24:00
Program

Večeře, společenský večer-volný program

občerstvení

08:00-08:30
Program

Coffee Break

občerstvení

08:30-10:00
Program

Patologie měkkých tkání doc. MUDr. Michael Michal, Ph.D.

Dediferencovaný/ transdiferencovaný melanom - diagnostický oříšek
Zdeněk Kinkor

Kloubní pouzdro - manuál pro patologa
Iva Staniczková Zambo

Doporučené postupy bioptického vyšetření nádorů měkkých tkání
Jan Balko

Imunohistochemie v diagnostice nádorů měkkých tkání: přehled, doporučení, novinky
Michael Michal

10:00-10:30
Program

Coffee Break

občerstvení

10:30-11:50
Program

Patologie mléčné žlázy MUDr. Markéta Trnková

Lupus mastitis kazuistika aneb diferenciální diagnostika granulomatózních projevů v mléčné žláze
Kinkor Zdeněk

Apokrinní karcinom jako součást triple negativních karcinomů prsů
Róbert Ondruššek, Dušan Žiak

Papilární léze v core cut biopsii
Markéta Trnková

Her-2 low: evoluce nebo změna paradigmatu?
Pavel Fabian

11:50-12:30
Program

Udílení cen za nejlepší publikované práce

Hlavova, Lamblova a Bednářova

12:30-13:50
Program

Oběd

občerstvení

14:00-15:30
Program

Hematopatologie MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D.

Histologická diagnostika Ph-negativních myeloproliferací
Vít Campr

Diferenciální diagnostika uzlinových lymfomů - praktický přehled
Václav Stejskal

Praktický přístup k diferenciální diagnostice kožních lymfoidních infiltrátů
Kateřina Kamarádová

Poutavé i záludné kazuistiky z praxe
Kateřina Kamarádová, Václav Stejskal, Vít Campr

15:30-16:00
Program

Coffee Break

občerstvení

16:00-17:30
Program

Patologie placenty MUDr. Šárka Hadravská, MIAC

Záněty placenty
Magdaléna Daumová

Krvácení během gravidity, po porodu a potratu
Magdaléna Daumová

Smrt dítěte při domácím Lotosovém porodu
Šárka Hadravská

Pupečník a jeho patologie
Šárka Hadravská

17:30-18:00
Program

Coffee Break

občerstvení

18:00-19:30
Program

Patologie GIT prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.

GERD a Barrett
Ondřej Daum

Gastritidy
Kateřina Kamarádová

Pediatrické IBD
Ondřej Fabián

Neuroendokrinní nádory GIT
Tomáš Jirásek

19:30-19:45
Program

PathoZoom Digital Lab diagnostic platform

Corina Turner

20:00-24:00
Program

Večeře, společenský večer-volný program

občerstvení

08:30-09:00
Program

Coffee Break

občerstvení

09:00-10:30
Program

Molekulární genetika prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Užití NGS v běžné praxi patologa: Kdy? Proč? Jak? Kde? Za kolik?
Radoslav Matěj

Výhody a limitace vyšetřování ctDNA („liquid biopsy“) u solidních nádorů
Pavel Dundr

Naše zkušenosti s užitím NGS v hematoonkologické diagnostice
Markéta Kalinová

10:00-10:30 GeneTiCA Group - NGS
Liquid biopsy – potenciál analýzy cirkulující nukleové kyseliny v patologii
Zuzana Džupinková, GeneTiCA Group

Automatizace TSO500
Vratislav Eliáš, GeneTiCA Group

10:30-11:00
Program

Coffee Break

občerstvení

11:00-11:50
Program

Digitální patologie MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Strojové učení v biomedicíně/patologii
Tomáš Brázdil

Praktické zkušenosti s digitální patologií a asistencí u biopsií prostaty
Rudolf Nenutil

Vysvětlitelnost výsledků strojového učení: jak neuronová síť pozná suspektní místo v punkci prostaty
Rudolf Nenutil

11:50-12:30
Program

Varia MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.

Kožná ulcerácia ako možný prejav celiakie
Kristína Mikuš Kuracinová

Výzkum metabolického crosstalku nukleotidů v mikroprostředí nádorů
Josef Škoda

12:30-14:00
Program

Oběd

ukončení sjezdu

Poster
Program

Poster lékaři:

Současné možnosti molekulární patologie v oblasti gynekologické cytodiagnostiky
Horáček J., Škarda J., Hulínová T.

Complex genomic and transcriptomic analysis in uterine tumours resembling ovarian sex cord tumour (UTROSCT)
Quang Hiep Bui, Kristýna Němejcová, Miroslava Flídrová, Nikola Hájková, Jan Hojný, Jiří Dvořák, Radek Jakša, Jan Laco, Jozef Škarda, W Glenn McCluggage, Giovanna Giordano, Enrico Maria Silini, Pavel Dundr, Michaela Kendall Bártů

DNA NGS and immunohistochemical analysis of a large cohort of adult granulosa cell tumors focusing on predictive aberrations - preliminary results
Šafanda A., Dundr P., Hájková N., Hojný J., Krkavcová E., Michálková R., Laco J., Škarda J., Drozenová J., Matěj R., Hácová M., Němejcová K.

Kolorektální karcinom s agresivním "non-intestinálním" imunofenotypem: molekulárně genetická analýza.
Jan Hrudka, Markéta Kalinová, Andrej Nikov, Petr Waldauf, Radoslav Matěj

program

PROGRAM 26. Sjezdu ČSHL
Zdravotní laborantiKde najdete oddělení Patologie?
Sídlíme ve 24. budově KNTB Zlín, téměř na konci areálu, náhled mapy areálu najdete ZDE
 • Den 01

  26.října 2023

 • Den 02

  27.října 2023

 • Den 03

  28.října 2023

15:00-16:30
Program

Prohlídka oddělení patologie KNTB (první skupina)

Ostatní program společný s lékaři

08:30-09:00
Program

Coffee Break

občerstvení

09:30-11:30
Program

Odborný program

Úvodní slovo: Jana Vaculová, předseda ČSHL
Peroperační imunohistochemie
Lenka Kovalíková, Dagmar Dolinská, KNTB Zlín

Pupínek, vyrážka?! Důležitost peroperačního vyšetření při akutních stavech v dermatologii
Kateřina Vadinská; FN Královské Vinohrady Praha

Priony - co s nimi?
Alena Poláková; Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN Praha

Vícebarevná imunofluorescence v histologii
Sylvie Holubová, Tereza Hulínová; Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky FN Ostrava

Co je to mezi námi,proč smutek cítím?
Radka Stonišová, Věra Maňáková; Nemocnice Opava, Vsetín

VEGECYTOS - mikroskopie rostlinného světa
Daniela Galiová a kolektiv; patologie Laboratoře AGEL a.s. Nový Jičín

11:30-13:00
Program

Oběd

občerstvení

13:00-14:30
Program

Workshop Megabloky

90 min

14:30-15:00
Program

Coffee Break

občerstvení

15:00-17:30
Program

Odborný program

Cytologické vyšetření likvoru a speciální diagnostika
Dita Krýslová, Gabriela Kočová, Ondřej Sobek, Jaroslava Dušková; Topelex s.r.o. Praha

CINtec PLUS Cytology jako třídicí test pro ženy s pozitivním HR-HPV a hraničním cytologickým nálezem
Andrea Jalůvková, Pavel Hurník, Dušan Žiak, Anna Mucha, Věra Dolinová, Aneta Adamčíková; EUC CGB laboratoře a.s.

Umění cytodiagnostiky
Jaroslav Horáček, Hana Reichelová, Jana Vaculová; ÚKMPLG FN Ostrava

17:00-17:20
Program

Coffee Break

občerstvení

17:20-18:00
Program

Sekce pro členy ČSHL

Informace z ČSHL
Jana Vaculová, Daniela Indrová, Jana Vrátná, Daniela Galiová
Členská schůze ČSHL

18:00-19:00
Program

Panelová diskuze k posterům

Naše minizoo
Nikola Machová, Kateřina Gospošová, UKMPLG FN Ostrava

Jak trvale uchovat cytologický materiál? Řešením je cytoblok!
Eva Svobodová, DiS.

Není eosin jako eosin
Gabriela Kuzmínová, Jitka Tupá, Vladimíra Musilová

20:00-24:00
Program

Večeře, společenský večer

občerstvení, volný program

9:30-12:00
Program

Prohlídka oddělení patologie KNTB (druhá skupina)

Ostatní program společný s lékaři

12:00-13:00
Program

Oběd

ukončení akce

registrace

Registrace

Lékaři

 • Akreditovaná účast
 • Coffee Breaks
 • Oběd
 • Večeře
Objednat

Laborantky / Laboranti

 • Vlastní oddělený program
 • Akreditovaná účast
 • Coffee Breaks
 • Oběd
 • Večeře
 • Večeře
Objednat
sponzoři

Sponzoři akce

GeneTiCA s.r.o. - Hlavní sponzor sekce NGS - 48. Sjezd českých patologů
GSK
Bamed
Altium International Intes Bohemia
Lifem Medesa, a.s.
BioTech a.s. Pragostem
DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
ZENA-R, SPOL. S R.O Roche s.r.o.
Amgen
Elsevier
BARIA s.r.o.

V případě zájmu o sponzorství či vystavování na této akci nás prosim kontaktujte na info@inzlin.online.
Obratem Vám budou sděleny podmínky sponzorské účasti a možnost objednání.

zlín

O městě Zlín

Krajské město Zlín leží ve východní části Moravy, na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Svou polohou zasahuje do tří národopisných oblastí - Valašska, Hané a Slovácka. Svým charakterem má však nejblíže k Valašsku. Město se rozprostírá v údolí, kterým protéká po celé jeho délce řeka Dřevnice. Jeho okolí je tvořeno pahorkovitým a kopcovitým terénem. Město proslavil v první polovině dvacátého století zakladatel obuvnických závodů – Tomáš Baťa. Unikátní je místní funkcionalistická architektura, která nemá jinde v republice, ale ani ve světě obdoby. Centrum města s továrním areálem a obytnými čtvrtěmi vybudovanými v době největšího rozmachu firmy Baťa je památkovou zónou. V roce 2001 byla ve Zlíně založena Univerzita Tomáše Bati. Ve městě sídlí řada významných úřadů, kulturních a společenských institucí. Zlín je městem významných kongresů, především z oblasti medicíny.
Konference Patologie - Zlín
Konference Patologie - Zlín
Konference Patologie - Zlín

Zajistěte si účast již dnes

170

Účastníků

16

Témat

32

Přednášejících

18

kreditů